Asansör Seyir Defteri / Bakım El Kitabı Satışı
Blog
Asansör TS EN 13015 Bakım Talimatları El Kitabı Yönetmeliği Maddesi
EN 13015 Bakım Talimatları El Kitabı Biçimi:•    Seri Numarası•    Tesis Tipi•    Bina / Tesis adı•    Bina / Tesis adresi•    Durak adedi•    Seyir mesafesi•    Hızı•    Uygulandığı standart•    Tarih•    Tesisatçının/imalatçının ismi ve adresi•    Bakım Kuruluşu adı•    Bakım kuruluşu adresiHerhangi bir tesisin bak...
Blog
Asansör Seyir Defteri / Bakım El Kitabı Yönetmelik Maddesi
Asansör yönetmeliği EK 1 Madde 6.2’de belirtilen, asansörün önemli tamir ve değişikliklerinin belirtildiği ve bakım firmasınca EN 81-1/2 Madde 16.2.b’de belirtildiği gibi ulusal yasalara bağlı olarak yapılan periyodik denetimlerde yetkili kurumlarca yapılacak test ve denetimlerin işlenebilirliği, kopyası olan tutulmuş raporların dosyalanabileceği bir seyir defterinin veri...
Blog
Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği 2019
ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarCemkaAmaçMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve...
Blog
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ (Yeni Yönetmelik)________________________________________Mevzuat Türü: Yönetmelik Mevzuat adı: Asansör Periyodik Kontrol YönetmeliğiMevzuat Çıkış Yeri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıResmi Gazete Tarihi: 04.05.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30411________________________________________BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımla...
Blog
Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği
eASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ  Mevzuat Türü: Yönetmelik Mevzuat adı: Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol YönetmeliğiMevzuat Çıkış Yeri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıResmi Gazete Tarihi: 24.06.2015  Resmi Gazete Sayısı: 29396BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insa...
Sayfa
Asansör Seyir Defteri / Bakım El Kitabı Yönetmelik Maddesi
Asansör yönetmeliği EK 1 Madde 6.2’de belirtilen, asansörün önemli tamir ve değişikliklerinin belirtildiği ve bakım firmasınca EN 81-1/2 Madde 16.2.b’de belirtildiği gibi ulusal yasalara bağlı olarak yapılan periyodik denetimlerde yetkili kurumlarca yapılacak test ve denetimlerin işlenebilirliği, kopyası olan tutulmuş raporların dosyalanabileceği bir seyir defte...