Asansör Seyir Defteri / Bakım El Kitabı Satışı

Asansör yönetmeliği EK 1 Madde 6.2’de belirtilen, asansörün önemli tamir ve değişikliklerinin belirtildiği ve bakım firmasınca EN 81-1/2 Madde 16.2.b’de belirtildiği gibi ulusal yasalara bağlı olarak yapılan periyodik denetimlerde yetkili kurumlarca yapılacak test ve denetimlerin işlenebilirliği, kopyası olan tutulmuş raporların dosyalanabileceği bir seyir defterinin verilmesi zorunludur. Bu seyir defteri, asansör sahibince mevcut olduğu sürece saklanmalı ve doğru olarak devamlı doldurulması sağlanmalıdır. Bu seyir defterinde aşağıdaki bilgiler yer alır.

 • Seri Numarası,
 • Asansörün Teslim Tarihi. Asansör Seyir Defterinde aşağıdaki maddeler işlenmelidir:
 • Asansörün servise verildiği ilk tarih,
 • bakım firmasının adı ve adresi,
 • ana revizasyonlar ve önemli değişiklikler,
 • periyodik denetimler,
 • kurtarma operasyonları ve kazalar dahil önemli olaylar.


EN 13015 Bakım Talimatları El Kitabı Biçimi:

 • Seri Numarası
 • Tesis Tipi
 • Bina / Tesis adı
 • Bina / Tesis adresi
 • Durak adedi
 • Seyir mesafesi
 • Hızı
 • Uygulandığı standart
 • Tarih
 • Tesisatçının/imalatçının ismi ve adresi
 • Bakım Kuruluşu adı
 • Bakım kuruluşu adresi